Reakcjonista
ISSN 1733-6481                


Reakcjonista nr XVII
 

NUMER XVII

Wedanta a zachodnia tradycja (cz. II) - Ananda Coomaraswamy
O świętych językach - René Guénon
Państwa i partie - Apoliteia - Julius Evola
Choroba europejskiej kultury - Julius Evola
Cywilizacja Matki - Julius Evola
Duchowość góry - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2013-2015
Mircea Eliade i homo religiosus (cz. II) - Maciej Zborek
Filozofia i poezja w ujęciu tradycjonalistycznym - Adam Danek
Wspomnienie o Juliusie Evoli - Wywiad z Renato del Ponte
Islam w Europie - Ankieta "Reakcjonisty"
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr XVI

NUMER XVI

Mroczny wiek - René Guénon
Feminizm a zakrywanie kobiet - Rama P. Coomaraswamy
Wschód i Zachód - węzeł gordyjski - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2012
Św. Michał Archanioł i jego symbolika - Marek Rostkowski
Mircea Eliade i homo religiosus (cz. I) - Maciej Zborek
Filozofia prawdziwego państwa - Adam Danek
Świętokradcze ramię Rewolucji - Marek Rostkowski
Baron Ungern - Bóg Wojny - Aleksander Dugin
Pierwsze wydobycie Rtęci z Kopalni - Abraxas
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr XV

NUMER XV

Wedanta a Zachodnia tradycja (cz. I) - Ananda Coomaraswamy
Rzeczywistość w czterdziestu strofach (Ulladu narpadu) - Ramana Maharshi
Islam a kwestia przemocy - Seyyed Hossein Nasr
Kim jest niewierny? - Charles Le Gai Eaton
Zamknięcie oka serca i narodziny modernizmu - Jean Borella
René Guénon: Wschód i Zachód - Julius Evola
Czym jest hiszpański falangizm? - Julius Evola
Jan Donoso Cortés - Julius Evola
Moje wspomnienia o Juliusie Evoli - Wywiad z Renato Del Ponte
Tradycja i świat współczesny - Karol, książę Walii
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. II) - Tomasz Tulejski
Mircea Eliade w poszukiwaniu wolności absolutnej - Maciej Zborek
Powieść inicjacyjna - Adam Danek
Misteryjna idea dwóch "dróg" - KS
Misja tradycjonalizmu - Aleksander Dugin
'Isa Nur al-Din - Multimedialna biografia Frithjofa Schuona - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr XIV

NUMER XIV

Sophia Perennis - Frithjof Schuon
Różaniec jako droga duchowa (cz. II) - Jean Hani
Jakie jest duchowe znaczenie cywilizacji? - Martin Lings
Cykl arturiański - Julius Evola
Mistrzowie Prawicy: Józef de Maistre - Julius Evola
Pod znakiem pióra i miecza (cz. II) - Marek Rostkowski
Chrześcijański etos wojny świętej w średniowiecznej Europie (cz. I) - Tomasz Tulejski
Tradycja jako przekaz - Adam Danek
Nauka o społeczeństwie organicznym - Adam Danek
Erotyzm i Imperium - Aleksander Dugin
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr XII-XIII

NUMER XII-XIII

W bliskim otoczeniu szejka Abdula Wahida - René Guénona - Jean-Louis Michon
Chrześcijaństwo oczami René Guénona - Rama P. Coomaraswamy
Swastyka jako symbol polarny w interpretacji René Guénona - Marek Rostkowski
Tradycjonalizm: dziedzictwo René Guénona dzisiaj - Wywiad z M. Sedgwickiem
Iluzja "zwyczajnego życia" - René Guénon
Uniformizm przeciwko jedności - René Guénon
Łańcuch światów - René Guénon
Społeczeństwo - Kryzys patriotyzmu - Julius Evola
Baron Ungern czczony w mongolskich świątyniach - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2010
Tradycyjny symbolizm a współczesny empiryzm - Titus Burckhardt
Różaniec jako droga duchowa (cz. I) - Jean Hani
"Wszystkie religie pochodzą od Boga" - Wywiad z Seyyedem Hosseinem Nasrem
Katolicki szaniec Tradycji - Czterdzieści lat apostolatu FSSPX - Marek Rostkowski
Pod znakiem pióra i miecza (cz. I) - Marek Rostkowski
Ofiara, śmierć i odrodzenie - KS
Dlaczego nastąpił Upadek - Adam Danek
Wątki ezoteryczne w koncepcjach geopolitycznych - Adam Danek
Krytyka książki "Przeciwko współczesnemu światu" M. Sedgwicka - Róbert Horváth (czytaj)
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr XI

NUMER XI

Ariya wciąż czuwają na Sępim Szczycie - Julius Evola
Moje poszukiwanie źródeł i Tradycji - Julius Evola
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement 2009
Ujeżdżanie tygrysa - Titus Burckhardt
Wpływ cywilizacji islamskiej na świat Zachodu - René Guénon
Islamski ezoteryzm - René Guénon
At-Tawhîd - René Guénon
Monoteizm a angelologia - René Guénon
O "guru" i duchowym kierownictwie - Rama P. Coomaraswamy
Katolicki głos Philosophia Perennis - Wywiad z Ramą P. Coomaraswamy
Gibelińska teologia imperialna w pracach Juliusa Evoli - Marek Rostkowski
Symbolika bóstwa lwiogłowego - KS
Ku hierokracji - Adam Danek
Claudio Mutti o recepcji myśli evoliańskiej na Węgrzech - Ronald Lasecki
Charles Le Gai Eaton - In Memoriam - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr IX-X

NUMER IX-X

Seyyed Hossein Nasr: w hołdzie Martinowi Lingsowi - Marek Rostkowski
Hadżdż - duchowa podróż ku wewnętrznej transformacji - Marek Rostkowski
Hiszpański młot na lewicę: Juan Donoso Cortés - Marek Rostkowski
Rasa a wojna: aryjska koncepcja walki - Julius Evola
Znaczenie krucjat - Julius Evola
Promienne i płomienne serce - René Guénon
Synteza, synkretyzm i prawo korespondencji - René Guénon
Bhagavad Gita - Ananda Coomaraswamy
Wielkość ludzkiego powołania - Frithjof Schuon
Pielgrzymka do grobu Mulay’a at-Tayyib’iego - Titus Burckhardt
Święte księgi, społeczeństwo i tradycyjna wiedza - Wywiad z S. H. Nasrem
Theos ek petras - Mitra i jego misteria według Juliusa Evoli - Marek Rostkowski
Ernst Jünger - szturm jako doświadczenie inicjacyjne - KS
Linia i koło - rzecz o czasie - Adam Danek
Ideowy wizerunek cesarza jako naśladowcy Chrystusa - Dawid E. Madejski
Konsumpcjonizm jako quasi-sacrum... cz. II - Marcin Kwaśniewski
Państwo sakralne - tradycyjna doktryna prawowitości państwa - Patrick Boch
Wywiad z P. Bochem - współzałożycielem Integral Tradition Publishing
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr VIII

NUMER VIII

Julius Evola i metafizyka wspinaczki górskiej - Marek Rostkowski
Julius Evola a narodowy socjalizm - H. T. Hansen
Królewskość - Julius Evola
Złoty Wiek - Julius Evola
Dwie drogi w zaświatach - Julius Evola
Cesarz Julian - Julius Evola
O tradycji islamu - Julius Evola
O magicznym postrzeganiu życia - Julius Evola
Unicestwienie demona dialektyki - Julius Evola
Prawo, państwo, imperium - Julius Evola
Osobowość - Wolność - Hierarchia - Julius Evola
René Guénon i guénoniański scholastycyzm - Julius Evola
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr VII

NUMER VII

Ananda Kentish Coomaraswamy - Marek Rostkowski
Umysł i Mit - Ananda K. Coomaraswamy
Ograniczenia inicjacyjnej regularności - Julius Evola
Bycie sobą - Julius Evola
Państwo organiczne - Totalitaryzm - Julius Evola
Idea środka w tradycjach starożytności - René Guénon
Reforma współczesnej mentalności - René Guénon
Uniwersalność sztuki sakralnej - Titus Burckhardt
Filozofia, teologia, metafizyka - Frithjof Schuon
Friedrich Hielscher - Adam Danek
Konsumpcjonizm jako quasi-sacrum... cz. I - Marcin Kwaśniewski
Martin Lings - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr VI

NUMER VI

Frithjof Schuon i René Guénon - Martin Lings
Ezoteryzm a egzoteryzm: przypadek Frithjofa Schuona - Huston Smith
Sophia Perennis a teoria ewolucji i rozwoju - Frithjof Schuon
Suwerenność - Autorytet - Imperium - Julius Evola (czytaj)
Od plebejskiej myśli narodowej do europejskiej jedności - Julius Evola
O Ciemnym Wieku - Julius Evola
W obliczu upadku Zachodu - Julius Evola
Istota prawicy - Ankieta
Symbole i ich interpretacja - Ananda K. Coomaraswamy
Philosophia Perennis a sensus catholicus - Rama P. Coomaraswamy
Vita est militia super terram. Ezoteryczna teologia wojny cz. II - Marek Rostkowski
Armia - ostoja ładu - Adam Danek
Morfologia nowoczesności według Nowej Prawicy - Alain de Benoist, Charles Champetier
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr V

NUMER V

René Guénon - Martin Lings
Słowo o René Guénonie - Frithjof Schuon
René Guénon a rzymski katolicyzm - William H. Kennedy
Sacrum i profanum - René Guénon
Tradycja versus zwyczaj - René Guénon (czytaj)
Opozycja władz kapłańskiej i królewskiej - René Guénon
Aryjska istota buddyjskiej Doktryny Przebudzenia - Julius Evola
Dwa aspekty płci - Julius Evola
Tragedia rumuńskiej "Żelaznej Gwardii": Codreanu - Julius Evola
Rewolucja - Kontrrewolucja - Tradycja - Julius Evola
Być ludzką istotą znaczy być połączonym z Bogiem- Wywiad z Frithjofem Schuonem
Pierwotna mentalność - Ananda K. Coomaraswamy
Vita est militia super terram. Ezoteryczna teologia wojny cz. I - Marek Rostkowski
Kalki - zwiastun odrodzenia - KS
Al-Kaaba. Uraniczna hierofania islamu - Marek Rostkowski
Frithjof Schuon - Marek Rostkowski
Yukio Mishima - Yukoku - KS
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr IV

NUMER IV

Od świętej geografii do geopolityki - Aleksander Dugin
Z Zachodu na Wschód i z powrotem - Marek Rostkowski
Shinto - Droga Bogów - Savitri Devi
O istocie Zen - Julius Evola
Islam - zagrożenie dla Europy? - KS
Islam - przyjaciel czy wróg? - Wywiad z Claudio Mutti
Wywiad z wiceprezesem KZM
Tradycja Pierwotna: hołd dla Anandy Coomaraswamy'ego - Ranjit Fernando
Julius Evola a siły globalnego przewrotu - Marek Rostkowski
Góry, duchowość, przebudzenie - Julius Evola (czytaj)
Legenda Monte Rosy - Renato del Ponte
Polska bibliografia Juliusa Evoli - Suplement
Symbolika królewska w starożytnym Egipcie - KS
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr III

NUMER III

Z Evolą w trzecie tysiąclecie? - Martin A. Schwarz
Ku odrodzeniu Tradycji - Wywiad z Martinem A. Schwarzem, redaktorem pisma "Kshatriya"
Tradycja a religia - René Guénon
Tradycja a globalizacja - Martin A. Schwarz
Bezdroża teorii ewolucji - KS
O hierarchicznym stosunku pomiędzy władzą królewską a kapłańską - Julius Evola
Doktryna dwóch natur - Julius Evola
Historia i historycyzm - Julius Evola (czytaj)
Zagadnienie suwerenności w koncepcjach Josepha de Maistre'a (cz.II) - Adam Wielomski
Nowoczesny żołnierz jako antyteza wojownika - Marek Rostkowski
Zakon Stalowej Korony - Julius Evola
Racjonalistyczne objawienie czyli aktualność mitu - Marek Rostkowski
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać
Tradycja a antytradycja
- András László


Reakcjonista nr II

NUMER II

Reakcja - bunt przeciw nowoczesnemu światu - Marek Rostkowski
Quo vadis Europo? - Stanisław Żuławski
Zjednoczona Europa: duchowy fundament - Julius Evola
Faszyzm jako ideologia antyeuropejska - Julius Evola
Faszyzm przeciwko chrześcijaństwu: wielkie wyzwolenie - Julius Evola
Tradycja śródziemnomorska przeciwko chrześcijańskiej - Julius Evola
Zagadnienie suwerenności w koncepcjach Josepha de Maistre'a (cz.I) - Adam Wielomski
Seppuku - honorowa śmierć samuraja - Marek Rostkowski
Legion Michała Archanioła - Corneliu Zelea Codreanu
Początki legionowego życia - Corneliu Zelea Codreanu
Rehabilitacja fanatyzmu - Marek Rostkowski
System kastowy - Konrad Elst
Homo religiosus a świat współczesny - Marek Rostkowski (czytaj)
Tradycja - rzeczywistość metafizyczna (czytaj)
Recenzje - Warto nie tylko przeczytaćReakcjonista nr I

NUMER I

Prolog - Redakcja
Tradycjonalizm a konserwatyzm - Marek Rostkowski
Tradycja a tradycjonalizm - René Guénon
Uwagi o końcu świata - René Guénon
Kali Juga
Złoty Wiek
Krytyka cywilizacji Zachodu w doktrynie tradycjonalizmu integralnego - Marek Rostkowski
Europejska dekadencja - Julius Evola
Tolerancja - antidotum na normalność - Marek Rostkowski
Egalitaryzm jako zwyrodnienie aryjskiej idei Ładu - Marek Rostkowski
Złudzenie demokracji - René Guénon
Zasada Autorytetu jako poskromienie profańskiego ratio - Marek Rostkowski
Feminizm jako postęp rewolucji - Marek Rostkowski
Hinduska doktryna kast - René Guénon (czytaj)
Pytanie o cel - Marek Rostkowski
Ksenofobia - Marek Rostkowski
Gnoza - Leszek Kędzierski
Wielorakość i dwoistość cywilizacji - Julius Evola
Strażnicy Tradycji - Marek Rostkowski (czytaj)
Ukryta wojna - Julius Evola
Recenzje - Warto nie tylko przeczytać
Ostatni Samuraj
Evola in aeternam - Marek Rostkowski (czytaj)