Hinduska doktryna kast

René Guénon

Jedna z najmniej rozumianych koncepcji we współczesnym Zachodzie odnosi się do hinduskiej doktryny kast. Biorąc pod uwagę swoje socjalno-ekonomiczne przekonania i przedstawiając je tendencyjnie, ludzie Zachodu brutalnie krytykują to, co jak sądzą jest "niesprawiedliwym systemem kastowym" tak, jak gdyby to była dyskryminacja miedzy społecznymi klasami takimi, jakie istnieją np. w USA czy Europie.

W rzeczywistości, kasta jest określona dla każdej indywidualnej natury, jest jej głębszym powołaniem. Hinduskim terminem w tym przypadku jest VARNA, która oznacza jakość lub szczególną naturę bycia. Nikt nie będzie wątpił, że w tej samej rodzinie są oczywiste różnice pomiędzy dziećmi, co bardzo wcześnie się zaznacza. Jedne wykazują np. łatwość śpiewania i grania na instrumentach. Inne wolą poświęcić się zadaniom technicznym lub wymagającym zdolności manualnych. A jeszcze inne, z naturą badacza, łatwo poświęcają się nauce. Te różnice są zasadniczo zdeterminowane, co zapowiada konstrukcję każdego z nich, wyznaczającą to, co nazywamy jego/jej naturalnym "powołaniem".

W tradycyjnych Indiach, celem edukacji jest dostarczenie każdej osobie najlepszych środków, aby umożliwić jej pełny rozwój swoich zdolności, od najmłodszych lat. Istnieją cztery kasty opierające się na kryterium, które nie ma nic wspólnego z pozycją społeczno-ekonomiczną. Owymi kastami są: bramini, kszatrijowie, wajśjowie oraz siudrowie Taki podział ustala kryterium hierarchii tj. od najwyższej pozycji - duchowej - do bardziej podrzędnej, materialnej.

Bramini są jednostkami, których powołanie nieodparcie prowadzi do życia duchowego. Ich zadaniem jest zachowywanie i przekazywanie wiedzy religijnej i metafizycznej. Ich symbolicznym kolorem jest biel, która oznacza czystość i światło duchowe (słońce). Ich kierunek jest pionowy, górujący, mentalna fizjonomia - medytacyjna, ich poziom wiedzy - najwyższego rzędu. Ich symbolicznym metalem jest złoto, ponieważ jego cechy (jakościowe) są stałe, nie degenerują się wraz z upływem czasu. Utożsamia się ich z Wiekiem Złota, Esencją, Świetlną Mądrością, SŁOŃCEM, Kapłaństwem, Teokracją.

Kszatrijowie są tymi jednostkami, których własne zdolności kwalifikują do zadań związanych z rządzeniem ludźmi i instrumentami jego (rządzenia) obrony. Do tej kasty należą królowie i wojska. Symbolicznym dla nich kolorem jest czerwień odnosząca się do ciepła, ekspansji. Japońska flaga jest par excellence reprezentacją kszatrijów, tak samo jak ich feudalna organizacja i samurajowie. Kierunek jest horyzontalny, ekspansywny. Ta kasta sama przez się naturalnie odnosi się do braminów i to jest powodem, dla którego, np. w średniowieczu, królowie byli święceni przez papieży. Ich prawdziwą funkcją, potwierdzoną przez taoizm, jest zjednoczenie nieba i ziemi dla ustanowienia rządu w zgodzie z zasadami duchowymi. Kszatrija rozważa i rozkazuje (w dwóch znaczeniach tego słowa). Identyfikuje się ich z Wiekiem Srebra, KSIĘŻYCEM, Monarchią, Arystokracją.

Wajśjowie są tymi, którzy naturalnie identyfikują się z handlem i przemysłem. Są - można by rzec - "dostarczycielami dóbr materialnych". Pracują na polach i hodują zwierzęta, budują domy i inne prywatne lub publiczne budowle. Zajmują się wszelkim przemysłem i rękodzielnictwem, handlem żywnością i narzędziami, wreszcie wszystkim, co oznacza materialną pomoc umożliwiająca ludziom życie i pozwalającą każdemu spełniać jego własną funkcję. W skrócie są tymi, którzy produkują i podtrzymują. Symbolizującym ich kolorem jest ciemna żółć lub brąz. Utożsamieni są z Wiekiem Brązu, który jest ich symbolicznym materiałem (składa się z miedzi/czerwony i cyny/szary). Łączą się ze światem materialnym, ZIEMIĄ, burżuazyjną demokracją, Sentymentalizmem.

Siudrowie są tymi, których natura przeznaczyła do najbardziej zróżnicowanych funkcji ciężkiej pracy fizycznej. Są robotnikami, wykorzystującymi swą siłę fizyczną podczas wykonywania prac zawodowych. Identyfikują się z Wiekiem Żelaza, którego symbolicznym kolorem jest ciemnopopielaty. Mentalna fizjonomia siudrów charakteryzuje się przywiązaniem do wyglądu, emocji i powierzchowności. Utożsamia się ich z klasą pracującą, socjalizmem i komunizmem, Królestwem Ilości.

Jak widać, niczego z powyższych rzeczy nie można porównać z nowoczesnym podziałem społecznym, odznaczającym się materialnością, reprezentowanym przez władzę pieniądza. Siudra może być bogaty, podczas gdy bramin, co się zdarza z pewną prawidłowością, całkowicie biedny (pod względem materialnym). Istnieje również pod-kasta, shandala, którą charakteryzuje brak jakichkolwiek kwalifikacji. Spełniają oni funkcje agentów rozpusty, rozprzężenia, zniszczenia. Są ślepymi siłami, korumpującymi i skorumpowanymi, działającymi wszędzie i na każdy możliwy sposób.

Założenie "demokratycznej" równości jest czymś nie tylko nieistniejącym, lecz także całkowicie niemożliwym pomiędzy ludźmi. Atakuje ono brutalnie hinduską doktrynę kast, doktrynę, która utrzymuje doskonałą analogię z całą prawdziwie orientalną wiedzą.

Rene Guenon

(tłum. z ang. Ł.Cz.,
źródło: http://www.geocities.com/integral_tradition)

Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo.
Georges Braque